+14
°
C

Max:+14
Min:+10

Dim

Dix

Dij

Div

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ANAR DE VEGA S.L. amb CIF B56735848 i domicili social situat a la Plaça Quintana de Mar nº7 3-1 07760 Ciutadella de Menorca (Illes Balears), amb la finalitat d’atendre les consultes. En compliment amb la normativa vigent, ANAR DE VEGA S.L. informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

ANAR DE VEGA S.L. informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ANAR DE VEGA S.L. es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament. d’aquests, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@campingsatalaia.com.

Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

L´enviament d´aquestes dades implica l´acceptació d´aquesta clàusula.